Design parametrické ortézy horní končetiny

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce řeší návrh a výrobu ortézy pro horní končetinu zhotovenou na míru pacientovi. Je zkoumána možnost digitalizace procesu návrhu a je diskutován nový postup s využitím aditivní výroby. Navrhované řešení automatizuje vytvoření modelu ortézy na základě 3D skenu. Následně je celý model parametrizován pro umožnění další kustomizace. Jako řešení problému měnícího se objemu ruky při otoku je navrženo použití auxetických struktur.
This thesis deals with the design and manufacturing of custom-made immobilization orthosis for the upper limb. Emphasis is put on the digitization of the approach and integration of additive manufacturing in the workflow of splint production. The solution proposes automatic model construction based on a 3D scan. Such a model is further parametrized in order to provide splinting practitioners with customization abilities. Particular attention is paid to the changes of limb volume due to swell, where the use of auxetic structures is suggested.
Description
Citation
KOSOVÁ, B. Design parametrické ortézy horní končetiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (místopředseda) PhDr. Dagmar Koudelková (člen) PhDr. Jana Pavlíčková (člen) doc. Mgr.A Pavel Noga, ArtD. (člen) doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (člen) doc. MgA. Martin Surman, ArtD. (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) MgA. David Karásek (člen)
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO