Řízení nákladů v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sledování a řízení nákladů ve společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o. Teoretická část specifikuje druhy nákladů, vnitropodnikové útvary a odpovědnostní střediska. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány do prostředí vybrané firmy a zhodnoceny. V závěrečné části jsou následně popsány návrhy pro optimalizaci nákladů ve firmě.
The thesis focuses on the issues of monitoring and controlling of the costs in MANN+HUMMEL Service s.r.o. Theoretical part specifies the different types of expenses, the internal departments and the responsibility centres. In the practical part these findings are applied into environment of this company and then are evaluated. In the concluding part there are described suggestions how to optimizme the costs of the company.
Description
Citation
VÁVROVÁ, J. Řízení nákladů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Mgr. Stanislav Nisler (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO