Tester kabelových svazků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o problematice a konstrukci testeru kabelových svazků. Nejdříve se zaměřuje na průzkum trhu a srovnává nabízené testery s konkrétními požadavky pro malosériovou výrobu v zadávající firmě. Pokusím se najít vhodný produkt z celosvětové nabídky různých firem, který by eventuálně vyhovoval požadavkům firmy vyrábějící stavební techniku. Pro účely testování svazků rozvaděče je potřeba spolehlivě otestovat správnost a vodivost propojů mezi jednotlivými konektory, odpory zapojené v rozvaděči, funkčnost relé, správnost zapojení diod, transilů a funkčnost přepínačů a spínačů v panelu. Pokud nebude nalezen vhodný dostupný přístroj, bude navržen a zkonstruován formou prototypu. Návrh bude zaměřen na splnění požadavků na měření jednotlivých součástek ve svazku rozvaděče, maximální flexibilitu pro předpokládaný vývoj trendů ve výrobě příslušenství pro válce a svazků pro jejich zapojení a bude kladen důraz na jednoduchou obsluhu a intuitivnost ovládání.
This thesis deals with issue and construction of wire harness tester. In the first place, is this thesis focused on market exploration and comparison of comercial testers with concrete requirements for small batch production. I will try to find a suitable product in worldwide market, which would be convenient for company producing construction machinery. For testing switchboard harness we need to test interconnections between connectors, resistors, relays, diodes, transils and switches in the dashboard. If I can not find some product, I will try to design some new tester. My priorities will be testing all components in harness, maximum flexibility of tester for the future trends in contruction of rollers and user friendly control.
Description
Citation
SMOLA, T. Tester kabelových svazků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student seznámil státní závěrečnou komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: předvedená deska je jakou verzí práce? Bastlil jste někdy před realizací BP? Jak se liší Vaše řešení od komerčně dostupných výrobků? Kolik provedení svazků firma vyrábí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO