Zlepšení výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Teplárny Brno a.s., s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy. V teoretické části jsou jednotlivé metody a ukazatele definovány. V praktické části jsou tyto ukazatele pro danou firmu vypočteny a interpretovány jejich dosažené výsledky. V závěrečné části jsou navržena opatření, která povedou ke zlepšení stavu společnosti a jejího fungování na trhu.
The bachelor thesis is concerned with analysis of the financial situation of company called Teplárny Brno a.s.. Selected methods and indicators of financial analysis are being used. In the theoretical part, individual methods and indicators of financial analysis are defined. In the practical part, these indicators are calculated and achieved results are interpreted. In the final part are introduced suggestions that will lead into improvement of the state of the company and it is at the market.
Description
Citation
LANGER, I. Zlepšení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Mihalisko: Vysvětlete, co má daná společnost v zásobách. zodpovězeno Ing. Mihalisko: Omezení zálohových plateb - Jaký ukazatel ovlivní vámi navrhované omezení zálohových plateb? zodpovězeno doc. Chlebovský: Provedl jste srovnání vaší společnosti s podobními podniky? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO