Moderní editor zdrojového kódu pro zadaný jazyk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s aplikačným rozhraním vývojového prostredia eclipse a vhodne rozšíriť jeho editor zdrojového kódu tak, aby pre jazyk SIT mal rysy moderných textových editorov. Práca ukazuje vytvorenie parsra a lexra z gramatiky ANTLR. Vysvetľuje spôsob písania zásuvných modulov do platformy eclipse so zameraním na editor zdrojového kódu. Implementovaný plugin editoru má podporu zvýrazňovania a kontroly syntaxe, automatického dopĺňania kódu a nápovedy podľa kontextu.
Aim of this BSc Thesis is to acquaint with application programming interface of eclipse development environment and to extend appropriately its source code editor to obtain the characteristics of the advanced text editors in the language SIT. The Thesis describes the creation of the parser and lexer from ANTLR grammar. It explains the way of writing plugins to the eclipse platform by focusing on the source code editor. The implemented editor plugin has the support of syntax highlighting, a syntax checking, an automatic code completion and a context information.
Description
Citation
SRNA, P. Moderní editor zdrojového kódu pro zadaný jazyk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO