Podnikatelský záměr: zřízení výživové poradny pro veřejnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku podniku a podnikání, dále požadavky a postup vypracování kvalitního podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Praktická část je samotným vypracováním podnikatelského plánu pro nově vznikající společnost Elimit, která bude poskytovat komplexní nutriční poradenství v brněnském regionu.
Bachelor thesis deals with the creation of a business plan. The theoretical part focuses on the characteristics of a business, the requirements and procedure for developing a quality business plan for a small business. The practical part includes the actual preparation of a business plan for newly established Elimit company that will provide a comprehensive nutrition counseling in Brno region.
Description
Citation
VAHALA, Z. Podnikatelský záměr: zřízení výživové poradny pro veřejnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO