3D rekonstrukce pohybu lidského těla (MOCAP)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce řeší rozpoznávaní značek v obrazu, zachytávání pohybu a jeho následné převedení do 3D souřadnic a 3D rekonstrukci. Zvolený problém byl vyřešen sestavením stereo kamerového systému, detekci značek na pohybujícím se objektu a získáním polohy objektu v prostoru pomocí triangulace. V práci se podařilo dosáhnout úspěšnosti detekce značek na objektu  95% na blízkou vzdálenost a rekonstrukce pohybu do určité míry odpovídá skutečnosti. Hlavním zjištěním této práce je, že pomocí dvou obyčejných webových kamer je možné zrekonstruovat pohyby těla.
This thesis deals with object recognition in image, motion capturing and his transformation into 3D coordination system and 3D reconstruction. The problem was solved by building stereo camera system, detection of markers on a moving object and getting his position in space using triangulation. Hit rate of 95%  was achieved in marker detection at close range and accuracy of 3D reconstruction answers to reality at certain extend. The main finding of this work is that it is possible to reconstruct body motions with a pair of simple web cameras.
Description
Citation
ČERNÁK, F. 3D rekonstrukce pohybu lidského těla (MOCAP) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO