Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti GALATEK a.s. za období 2015-2019 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska, která jsou použita v analytické části. Druhá část se věnuje základním informacím o společnosti a analýze podniku. Následuje třetí část, kde jsou vytvořeny návrhy na zlepšení finanční situace.
This bachelor thesis is focused on evaluation of financial situation of the company GALATEK a.s. for the period 2015-2019 and using selected methods of financial analysis. The bachelor thesis is divided into three parts. The first part contains theoretical solution, which are used in analytical part of this thesis. The second part deals with basic information about company and analysis of the company. The second part is followed by the third part, which contains suggestions for improvement the financial situation.
Description
Citation
RADILOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Z jakého důvodu považujete průměrný věk zaměstnanců (43,6 let) za silnou stánku? - odpovězeno Proč máte v silných stánkách (SWOT analýza) pouze faktory, které vyplývají z finanční analýzy? - částečně odpovězeno JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. V práci zmiňujete využití úroku z prodlení,co může podnik odradit od jeho využití ? Může si věřitel vzít víc než je ze zákona stanovená výše? - odpovězeno částečně Ing. Michala Strnadová, Ph.D. Z hlediska technické stránky, zaznamenal podnik nějaký vliv pandemie (nedostatek součástek apod.)? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO