Optimalizace využití výrobní kapacity pomocí lineárního programování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou plánovania výroby a s tým súvisiaceho využitia výrobnej kapacity podniku. Pri riešení je využitá simplexová metóda ako súčasť lineárneho programovania. Je vytvorený variabilný optimalizačný model pomocou doplnku Riešiteľ, ktorý rešpektuje stanovené obmedzenia. Výstupom je aj formulár v jazyku VBA na jednoduchšie spravovanie modelu. Optimalizačný model je nápomocný pri manažérskom rozhodovaní firmy.
The bachelor thesis deals with the issue of production planning and the related use of the company's production capacity. The solution uses the simplex method as part of linear programming. A variable optimization model is created using the Solver add-on, which respects the set constraints. The output is also a VBA form for easier model management. The optimization model is helpful in the managerial decision-making of the company.
Description
Citation
SMOROŇ, S. Optimalizace využití výrobní kapacity pomocí lineárního programování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
Otázky vedoucího - doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc: Proč jste citlivostní analýzu zpracovával pouze pro první model? - Odpovězeno Otázky oponenta - prof. Ing. Petr Dostál, CSc. - nejsou Otázky komise - Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc: Jak váše optimalizace zohledňuje pokles poptávky? - Odpovězeno částečně Kvantifikujte přímosy vaší práce. - Odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO