Návrh počítačové sítě společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na navržení počítačové sítě ve starší budově s kancelářemi firmy Diton s.r.o. Návrh bude spočívat ve vybudování kompletní dokumentace k implementaci nové počítačové sítě obsahující jak pasivní, tak aktivní prvky. Tato práce by měla sloužit k následující výstavbě v budově.
The bachelor thesis focuses on designing computer network in an old building containing Diton Ltd company offices. The design will consist of a complete documentation on the implementation of a new computer network including passive as well as active elements. This work should be used for the subsequent construction in the building.
Description
Citation
FLAXA, M. Návrh počítačové sítě společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
Otázky vedoucího BP - zodpovězeno v plném rozsahu Otázky oponenta BP - zodpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO