Generátor EKG signálu pro testovací účely

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato Diplomová práce se zabývá problematikou testování EKG monitorů a EKG přístrojů. V práci jsou rozebrány vznik a vlastnosti EKG signálu. Prezentace EKG signálu se provádí pomocí standardizovaných svodů. Proto je zde rovněž uveden způsob, jakým se jednotlivé svody vytvářejí. Samostatná kapitola je věnovaná možnostem generování EKG signálu. Dále jsou zde stanoveny požadavky na generátor EKG signálu. Ty vycházejí především z možností testovaných přístrojů a z povahy generovaného signálu. Práce rovněž obsahuje obvodový návrh jednotlivých bloků systému. Návrh byl proveden s ohledem na požadavek mobility zařízení a možnosti připojit standardní 12-svodový kabel EKG přístroje. Nedílnou součástí je návrh řídícího programu generátoru.
This diploma thesis is focused on testing ECG monitors and ECG instruments. There are discussed origin and charakteristics of ECG signal. The ECG signal is presented by standard leads. This is the reason, why the way of making leads is mentioned. One chapter is aimed at generating ECG signal. There are set requierements for the ECG generator. These requierements results from ECG instrument possibilities and from ECG signal character. Next part of this diploma thesis includes hardware design of each part of the system. The system was designed with respect to mobility and 12-leads systems compatibility. Finaly the thesis includes design of the controll software.
Description
Citation
ČECH, P. Generátor EKG signálu pro testovací účely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Dvořák, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (člen) Ing. Zenon Starčuk, CSc. (člen) MUDr. František Horálek (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student zodpověděl otázku oponenta. Prof. Holčík: Proč pro testovací účely, co chceme testovat daným generátorem? Student odpověděl. Prof. Holčík: Podle čeho jste vybíral signály do banky? Je nějak simulováno rušení? Student odpověděl s porozuměním. MUDr. Horálek: 8bit. převodník. Student odpověděl s přehledem. Student zodpověděl s připomínkami doplňující otázku prof. Holčíka. Ing. Starčuk: Výstupní signál realizovaného zařízení. Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO