Analýza mikrostavů v EEG datech u osob se spánkovou deprivací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá oblastí zpracování a analýzy EEG dat u spánkově deprivovaných osob. V teoretické části je nejprve obecně představena metoda elektroencefalografie, dále pak možnosti předzpracování a analýzy EEG dat, úvod do statistiky, a jako poslední je zde uvedena rešerše týkající se vlivu spánkové deprivace na elektrofyziologii člověka. Praktická část obsahuje samotné předzpracování EEG dat, analýzu EEG mikrostavů a statistické vyhodnocení výsledků u výzkumu spánkové deprivace. Dosažené výsledky z této části jsou na závěr diskutovány v samostatné kapitole.
This bachelor’s thesis deals with the processing and analysis of EEG data in sleep deprived subjects. In the theoretical part, the electroencephalography method is presented first. Further, there are possibilities of preprocessing and analysis of EEG data, introduction to statistics, and the last one is a research on the influence of sleep deprivation on human electrophysiology. The practical part consists of the preprocessing of EEG data, EEG microstates analysis and statistical evaluation of the results from the study of sleep deprivation. Finally, the results of this part are discussed in a separate chapter.
Description
Citation
KŘÁPKOVÁ, M. Analýza mikrostavů v EEG datech u osob se spánkovou deprivací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Ronzhina položila otázku: Lze filtrace před ICA vypustit? Jaká byla použita vzorkovací frekvence? Od kolika pacientů jste měla data? Jak jste určovala artefakty v datech? Doc. Kolář položil otázku: Jak a proč se používá redukce kanálů? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO