Matematické kyvadlo

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním chování matematického kyvadla. Cílem této práce je odvodit rovnice matematického kyvadla, vypočítat trajektorie řešení a interpretovat jejich význam, klasifikovat singulární řešení, vykreslit fázový portrét v softwaru MATLAB a to jak u základního modelu, tak i u zobecněných případů kyvadla s tlumením a buzením.
This bachelor’s thesis deals with the mathematical modeling of the behaviour of mathematical pendulum. The aim of this thesis is to find the equation of mathematical pendulum, compute the trajectories of solution and interpret their meaning, clasify the singular solution, plot the phase portrait in MATLAB software for the basic model and for the generalized model of the damped and driven pendulum.
Description
Citation
KUČEROVÁ, B. Matematické kyvadlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (předseda) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO