Deformačně napěťová analýza prvku stahovacího mechanismu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením výpočtového modelu a rieši deformačne napäťovú analýzu prvku sťahovacieho mechanizmu okna osobného automobilu. Hlavným cieľom práce je určenie rozloženia napätia a z neho vyplývajúceho kritického miesta na prvku. Analýza bola realizovaná v konečnoprvkovom systéme ANSYS. Na základe výsledkov deformačne napäťovej analýzy sa uskutočnila tvarová úprava prvku, ktorá viedla k výraznému zníženiu maximálnej hodnoty redukovaného napätia. Tvarová úprava by viedla k predĺženiu prevádzkovej doby sťahovacieho prvku.
The bachelor thesis deals with creation of computational model and solves Stressstrain analysis of a car window clamping mechanism element. The main focus of thesis is to locate a critical area of part and find out the distribution of stress is this area. FEA system ANSYS was used for this analysis. The shape optimization based on results of FEA was successful. The equivalent stress was significantly lowered. It would be able to increase the operating time of clamping element.
Description
Citation
GERGEĽ, E. Deformačně napěťová analýza prvku stahovacího mechanismu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kovařík (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Diplomant prezentoval běhen asi 13 minut svoji bakalářskou práci a následně odpověděl na všechny otázky oponenta i dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO