Aretace posuvného zastřešení bazénu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se v první části zabývá rešerší současných možností zakrytí a zastřešení bazénů. Detailněji se dále zabývá nejrozšířenějším typem zastřešení bazénu, posuvným zastřešením. Je proveden rozbor efektivnosti zastřešení a nalezena hlavní pozitiva tohoto typu zastřešení. V další části práce jsou popsány jednotlivé konstrukční uzly posuvného zastřešení. Druhá část práce se věnuje návrhu aretace posuvného zastřešení bazénu. Nejprve je proveden návrh jednotlivých řešení. Z návrhu vychází dvě řešení. První návrh je založen na myšlence kolejnicového vedení všech segmentů, druhý návrh počítá s kolejnicovým vedením pouze u největšího segmentu, zbylé segmenty pojíždějí po zemi. Pro konstrukční řešení byl vybrán druhý návrh, k němu vytvořen 3D model a výkres sestavy.
In first part, this bachelor thesis tries to summary possibilities of covering and roofing of swimming pool. It deals in detail with the most expanded type of swimming pool roofing – the sliding roofing. The analysis of roofing efficiency has been performed and the primary positivities of this type of roofing have been founded. The next section describes constituent elements of sliding roofing. The second part of bachelor thesis focuses on design of locking device for sliding roofing of the swimming pool. First, the proposal of solutions was done. The proposal is based on two solutions. The first proposal is based on the idea of railroad conduction in all segments, the second proposal suggest the railrod conduction only for the biggest segment, the other segments wheel on the floor. For the design was chosen second proposal, created a 3D model and drawn the assembly drawing.
Description
Citation
SEDLÁČEK, J. Aretace posuvného zastřešení bazénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Čudek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO