Skládání snímků panoramatického pohledu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá krok za krokem procesem sestavování panoramatického obrazu z několika dílčích snímků scény pořízených perspektivní kamerou otáčenou kolem jejího optického středu. Jsou zde popsány algoritmy detekce významných bodů v obraze, možnosti výpočtu matice homografie a metody odstranění nežádoucích ostrých přechodů mezi zdrojovými snímky ve výsledném panoramatickém obraze. Součástí práce je i samostatná aplikace, v níž jsou implementovány některé algoritmy popsané v této práci.
This paper deals step by step with process of stitching images taken by perspective camera rotated by its optical center into the panoramic image. There are described keypoint searching algorhytms, possibilities of calculating homography matrix and methods of eliminating unwanted seams between source images in final panoramic image. A part of this paper is also standalone application in which are implemented some algorhytms described in the work.
Description
Citation
KUZDAS, O. Skládání snímků panoramatického pohledu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Filip Janovič (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Může student vysvětlit své názory z prvního odstavce kapitoly 1. Úvod? Souvisí tvorba panoramat nějakým způsobem s optikou fotoaparátů? Jaká byla největší úskalí implementace vybraných metod? Student odpověděl na všechnzdotazy předložené oponentem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO