Koregistrace DKI MRI dat s vysokou mírou difuzního vážení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakářská práce se zabývá předzpracováním difúzně vážených MRI obrazů jejímž základem je koregistrace obrazů s různým kontrastem. Na začátku jsou uvedeny základní vlastnosti difúzních dat. V dalších kapitolách je zaměřena na metody, které odstraňují artefakty a geometrické nepřesnosti. Těmito metodami jsou převzorkování, vyhlazování, transformace a optimalizace. V práci je dále popsán software pracující s difúzními daty. V další části se věnuje kvantitativním a kvalitativním metodám srovnávající úspěšnost registrací. V praktické části jsou popsány jednotlivé postupy pro koregistraci. V závěru práce, který se zabývá kvantitativním a kvalitativním hodnocením koregistrace mezi difúzními daty, je navržen postup pro kvantitativní hodnocení registrace obrazů s uplatněním pro různé metody koregistrací nebo pro různá nastavení parametrů registrační metody.
Magnetic resonance (MRI), DKI data, DTI data, CHARMED b-value, coregistration, voxels, image processing, registration methods, registration software
Description
Citation
KREJČÍ, L. Koregistrace DKI MRI dat s vysokou mírou difuzního vážení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Jurečková (člen) MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Smital položil otázku, jak funguje zobrazení pomocí difuzní MRI? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO