Marketingový plán pro eshop "ITprofirmy"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce je zaměřena na sestavení marketingového plánu pro nově vznikající elektronický obchod "ITProfirmy.cz". Práce se skládá ze čtyř částí. První z nich se zabývá vymezením problému a vytyčením základních cílů. Dále shrnuji teoretické podklady, ze kterých budu dále vycházet. Ve třetí části práce analyzuji současnou situaci v podniku a na závěr navrhuji marketingový plán. Předkládané řešení představuje konkrétní kroky potřebné pro úspěšné zavedení elektronického obchodu na trh včetně ekonomického zhodnocení navržených změn.
This thesis focuses on compiling marketing plan for new electronic shop "ITProfirmy.cz". The work consists of four parts. The first section deals with the problem definition and sets the main goals. Next part summarize theoretic basics, on which I build my conclusions. In the third part I analyze current situation in the company and at the end I propose marketing plan. This presenteed solution consists specific steps needed for succesful establishment electronic shop on the market including econimic evaluation of proposed changes.
Description
Citation
KNECHTOVÁ, P. Marketingový plán pro eshop "ITprofirmy" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Ing. Heralecký: Jaký obrat má živnostník v současnosti? Jaká je návratnost investice? – odpovězeno Ing. Luhan: Kdo bude realizovat reklamy na internetu? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO