Optimalizace odvodových povinností vlastníků společností-fyzických osob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá daňovou optimalizací odvodových povinností společníků, jednatelů společnosti s ručením omezeným. Vychází z pravidel určených obchodním zákonem a zákoníkem práce. Praktická část obsahuje analýzu současné finanční situace společnosti a modely pro stanovení optimální odvodové povinnosti společníka, jednatele. Na závěr vyhodnocuje, který model je pro společníka a společnost daňově nejvýhodnější.
This bachelor thesis is concerned with optimization of tax payment by company proprietors, executive heads of limited liability companies. It results from the rules of business law and labor code. The applied part includes an analysis of current financial situation of a company and models for assigning optimal tax payments by company proprietors, executive heads. At the conclusion, the bachelor thesis evaluates which model is optimal for the company proprietor and the company.
Description
Citation
HAMPLOVÁ, L. Optimalizace odvodových povinností vlastníků společností-fyzických osob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO