Zavedení nové technologie do podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce je zaměřena na zavedení nové technologie do podniku zabývajícího se barvením a zušlechťováním textilních materiálů. Cílem je zjistit, zda bude investice pro podnik přínosná. Je tedy nezbytné seznámit se s fungováním společnosti, s trhem, na který se chystá vstoupit, s důvody volby konkrétní technologie, způsobem financování, ale také s technologií samotnou. Následně je třeba určit, zda bude investice efektivní či nikoliv.
The work is focused on introduction of new technology to the company engaged in dyeing and finishing of textile materials. The aim is to determine whether the investment will be beneficial for the company. Therefore it is necessary to learn about functioning of the company, with market, that is about to enter, with the reasons for choosing of the specific technology, way of financing, but also with technology itself. Subsequently it is needed to determine whether the investment will be effective or not.
Description
Citation
VONDRUŠKA, J. Zavedení nové technologie do podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) Ing. Jan Roubal (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO