Marketingový plán pro firmu Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Záměrem této bakalářské práce je vytvoření marketingového plánu pro společnost Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s. a následné zavedení marketingových strategií do řízení společnosti. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy marketingu a uvedeny předpoklady pro marketingové plánování. Další část popisuje společnost Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s. a analýzu její současné situace. Praktická část obsahuje vytvoření návrhu marketingového plánu pro podnik se zvolenými cíly.
The aim of bachelor´s thesis is to create marketing plan for the Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod company, and implementation of marketing strategies into the management of the company. Theoretical part of thesis is about elementary terms of marketing and preconditions fot marketing planning. Next part describes the Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod company, and analyses it‘s current situation. Practical part of this thesis includes creating of new marketing plan proposal for the company with chosen targets.
Description
Citation
HONZA, M. Marketingový plán pro firmu Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: "Proč jste zvolili právě rádio impulz?" - odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.:"dotkli se pivovaru protiopatřění proti Rusku?" - odpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc.: "Jak se dívate na neznalost nového občanského zákonníku a zákonu o obchodních korporacích" - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO