Zemědělský objekt

Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a cenovým porovnáním monolitické konstrukce víceúčelové zemědělské haly ve dvou variantách. Konkrétně jde o variantu s nosným podélným rámem a variantu s příčným sedlovým rámem. Vybranými prvky k návrhu jsou průvlak, ztužidlo, příčel, sloup, stěna, deska a základové pasy. Vytvoření modelů a získání vnitřních sil bylo provedeno v programu Dlubal RFEM. Výsledkem jsou cenové srovnání variant, výkresy tvaru a výztuže.
The final thesis´s is focused on deals with the design and price comparison of cast-in-place structure multipurpose agricultural hall in two variants. Specifically, it is a variant with structural longitudinal frame and a variant with a transversal saddle frame. The selected elements for the design are the beam, bracing, column, wall, slab and foundation strips. The creation of models and the acquisition of internal forces was done in the Dlubal RFEM program. The result is a price comparison of variants, formwork and reinforcement drawings.
Description
Citation
POLÁK, V. Zemědělský objekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Viktor Borzovič, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. (člen) Ing. Radim Smolka, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Huryta (člen) doc. Ing. František Girgle, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-02-01
Defence
Student zodpověděl dotazy oponenta, komise poté kladla další otázky. Docenti Zich a Girgle se ptali na prostředí, které je zohledněno ve statickém posudku a jeho srovnání s reálnými podmínkami, ve kterých se bude konstrukce nacházet. Student zodpověděl s dopomocí. Docenti Zich a Girgle kladli doplňující otázky k interakčnímu diagramu a štíhlostním kriteriím použitých sloupů. Student zodpověděl s dopomocí. Docenti Girgle, Zich a Borzovič se ptali na vyztužení betonové desky, zohledněná zatížení na ni a jakým způsobem byla tato zatížení modelována. Student zodpověděl s dopomocí. Docenti Salajka a Zich se ptali na použitý model konstrukce a zda nebude nutno použít další ztužující prvky. Student zodpověděl. Docenti Zich a Girgle kladli doplňující otázky na výpočet průhybu, dotvarování a smršťování. Student zodpověděl s dopomocí. Docent Borzovič kladl dotaz na obvodový plášť a vliv větru. Student zodpověděl s dopomocí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO