Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie doterajšieho ekonomického vývoja podniku pomocou finančnej analýzy v období 2013 – 2017. V prvej časti bakalárskej práce sa nachádzajú teoretické poznatky. V druhej časti práce je uvedená charakteristika spoločnosti, výpočty ukazovateľov a zhodnotenie finančnej situácie na základe výsledkov analýz. Záverečná časť je venovaná návrhom, ktoré povedú ku zlepšeniu zisteného stavu.
The bachelor thesis is focused on the evaluation of the present economic business development through financial analysis in years 2013 to 2017. In the first part of the bachelor thesis there are theoretical notes. In the second part there are introduced characteristic of society, calculations of indicators and evaluation of financial situation based on the results of the analysis. The last part concern recommendation, which lead to improvements of investigated status.
Description
Citation
BUCHANEC, A. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Hanušová: Jaká jsou hlavní rizika projektu? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO