Bezkontaktní měření rychlosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá navržením systému pro Bezkontaktní měření rychlosti pohybu papíru. Nejdříve jsou popsány základy zpracování obrazu a analýzy pohybu objektů v obraze. Následně je rozebrán celý postup od výběru měřící metody, kamery, osvětlení, výstupního rozhraní a popis implementovaného algoritmu. V další kapitole jsou shrnuty dosažené výsledky. V závěru je provedeno shrnutí celé práce, výhody a nevýhody systému.
Semestral thesis discusses realization of system for Contactless speed measurement of paper. At first, it discusses basics of computer image processing and analysis of movement of an object. The next chapter describes whole process of choosing measurement method, camera, lightning, output interface and description of implemented algorithm. Next chapter contains summary of achieved result. Last chapter describes summary of this work, advantages and disadvantages of this system.
Description
Citation
OPLETAL, T. Bezkontaktní měření rychlosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (předseda) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy oponenta, dále byl dotazován na možné využití subpixelových metod a na omezující podmínky měření. Byla diskutována kvantifikace přesnosti měření a limitující faktory. Student vysvětlovat příčiny fluktuací v grafu měřené rychlosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO