Studium vývoje krátkodobých pevností betonů za nízkých teplot

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se zabývá studiem vývoje pevností betonů v tlaku za nízkých teplot. Obsahem teoretické části jsou shrnuty veškeré dostupné informace o cementech, zejména pak o vlastnostech cementů využívaných pro výrobu betonů v České republice. Další kapitoly se věnují plastifikačním a superplastifikačním přísadám, které urychlují tvrdnutí a tuhnutí betonové směsi. Určitá část je vyhrazena samotným urychlovacím přísadám. V praktické části je zpracován vliv jednotlivých teplot na zrání betonové směsi, zejména na pevnost betonu v tlaku po 1,2, 7 a 28 dnech. Závěr práce obsahuje zhodnocení naměřených výsledků.
The work deals with the study of the development of compressive strength of concrete at low temperatures. The content of the theoretical part is summarizing of all available information about cements, especially about the properties of cements used for the production of concrete in the Czech Republic. The next chapters deal with plasticizing and super plasticizing additives, which accelerate the hardening and setting of the concrete mixture. A certain part is reserved for the accelerators themselves. The practical part deals with the influence of individual temperatures on the maturation of the concrete mixture, especially on the compressive strength of concrete after 1,2, 7 and 28 days. The conclusion of the work contains an evaluation of the measured results.
Description
Citation
ĎURNEK, J. Studium vývoje krátkodobých pevností betonů za nízkých teplot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Jiří Lerch - předseda, Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., LL.M. - místopředseda, Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. - člen, Ing. Adam Hubáček, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
prof. R. Hela - Ekonomické posouzení optimální dávky urychlovací přísady? Předpoklad náběhů pevností pro stejné teploty zrání pro směsné cementy? Ing. P. Louda - Jakým způsobem teplota čerstvého betonu ovlivní nárůst pevností v chladném počasí? - Z jakého důvodu nebylo dosaženo požadované pevnostní třídy u betonu C 35/45? - Praktické možnosti zvýšení krátkodobých pevností při nízkých teplotách? Ing. J. Lerch - Množství surovin ve směsných cementech CEM II, CEM III Otázky oponentů a členů komise byly zodpovězeny ke spokojenosti komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO