Dotykový senzor na skleněné desce s podsvíceným piktogramem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této práci je popsáno řešení ovládání zařízení kapacitním dotykovým senzorem. Geometrie senzoru je řešena na standartním plošném spoji, který je umístěn na skleněném panelu. Tématika dotykových senzorů je obecně řešena ve světě několika firmami na bázi kapacitních jevů, které jsou popsány v první části práce. Dále se práce zabývá konkrétním řešením s vybraným integrovaným obvodem pro vyhodnocování dotykového senzoru.
This thesis describes the solution of controlling device by capacitive-touch sensor. The geometry of the sensor is solved on standard printed circuit board, which is placed on the glass-made panel. In general, the theme of touch sensors is solved in the world by several companies and it is based on capacitive principles. They are described at the beginning of the work. By far, the main part of the work is focused on specific solutions with chosen integrated circuit for evaluation of touch sensor.
Description
Citation
JÁNEŠOVÁ, D. Dotykový senzor na skleněné desce s podsvíceným piktogramem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (předseda) Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO