Soustavy polynomiálních rovnic v ekonomii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je založená na aplikácii matematického aparátu pri analýze ekonomických modelov, konkrétne modelov, ktoré vedú na sústavu polynomiálnych rovníc. Jednou z častí je súhrn základných poznatkov z oblasti algebry s orientáciou na Gröbnerove bázy. V ďalšom texte sú rozobraté ekonomické modely, pri ktorých riešení sú Gröbnerove bázy aplikované s využitím programu Wolfram Mathematica. Do tohto prostredia je takisto implementovaný vlastný programový balík ako návrh riešenia na zjednodušenie výpočtu a práce s modelmi.
Bachelor thesis is based on application of mathematical apparatus for the analysis of economic models, in particular models that lead to a system of polynomial equations. One of the parts is a summary of basic knowledge of algebra focused on Gröbner basis. Hereinafter are discussed economic models in which solution Gröbner basis are applied using the program Wolfram Mathematica. Own software package is implemented into this program as a concept of solution to simplify the calculation and work with models.
Description
Citation
ŠRAMKOVÁ, K. Soustavy polynomiálních rovnic v ekonomii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Matematické metody v ekonomice
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Doc. Půža: Další metody řešení - odpovězeno Ing. Klčová: Nevýhody strategické tržní hry - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO