Posouzení finanční situace podniku TECHNOS, a.s. pomocí analýzy časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na posúdenie finančnej situácie firmy TECHNOS, a.s. pomocou časových radov, regresnej analýzy a hodnotenia finančných ukazovateľov za sledované obdobie rokov 2010 až 2015. Práca je rozdelená na tri časti. Teoretická časť popisuje vybrané ukazovatele, časové rady a regresnú analýzu z teoretického hľadiska. Praktická časť predstavuje firmu a analyzuje vybraných finančných ukazovateľov tejto spoločnosti na základe účtovných výkazov. Pomocou štatistických ukazovateľov je stanovená prognóza vývoja analyzovaných ukazovateľov a návrhy na zlepšenie finančnej situácie podniku, ktoré popisuje posledná časť tejto bakalárskej práce.
This bachelor's thesis is focused on the examination of financial situation of the company TECHNOS, a.s. during the years 2010 - 2015 using time series, regression analysis and assessment of financial indicators. The thesis is divided into three parts. The theoretical part describes selected indicators, time series and regression analysis in conceptual terms. The practical part introduces company and analyzes selected economic indicators of this company based on its financial statements. In the last section there are compiled prognoses of the analysed indicators and suggestions for improvement the financial situation of the company using statistical indicators.
Description
Citation
AUXTOVÁ, J. Posouzení finanční situace podniku TECHNOS, a.s. pomocí analýzy časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Dotazy školitele zodpovězeny. Dotazy členů komise zodpovězeny. Ing. Doubravský, Ph.D. - Vkládání dat Ing. Dydowicz, Ph.D. - Datová základna
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO