Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce na téma „Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně“ se zabývá moderními možnostmi analyzování kvality služeb a spokojenosti zákazníků pro společnost Dopravní podnik města Brna a.s. První část bakalářské práce obsahuje teoretické informace o možnostech analyzování dat, východiska o zákaznících, spokojenosti a metodami vyhodnocování dat. Druhá část – analytická se zabývá základní charakteristikou DPMB a.s. a analýzou jeho současné situace pomocí dotazníků. Třetí část vychází z výsledků získaných dat z dotazníků a na jejich základě navrhuje řešení pro zvýšení spokojenosti zákazníků.
The bachelor’s thesis, titled ‘Customer satisfaction analysis and recommendation for it´s improvement‘, deals with modern methods of customer satisfaction and service quality analysis. The first part of the thesis contains theoretical background about methods for data collection and analysis, customer satisfaction assessment and data evaluation. The second part, analytical one, is focused on characterisation of DPMB a.s. and investigation of it‘s current situation by questionnaire method. The third part makes use of the collected data and proposes new ways how to improve overall customer satisfaction.
Description
Citation
SEDLÁČKOVÁ, M. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Loup, MBA (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Otázky: Prof. Rejnuš: Kdybyste dělala práci pro ministra financí namísto DPMB, co byste mu navrhla, z hlediska podpory využívání MHD? - zodpovězeno Ing. Loup: Myslíte si, že bude zákazník spokojen se špatným strojem, ale dobrým řidičem? -zodpovězeno Doc. Chalupský: V práci jste zmínila zvýšení PR, co to je? - zodpovězeno Doc. Chalupský: Jak jste distribuovala dotazniky a ve kterém období? Jak jste nalákala na vyplnění elektronických dotazníků? Měla jste možnost srovnání struktury cestujících ve srovnání se strukturou respondentů? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO