Daňová optimalizace fyzické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem bakalářské práce je daňová optimalizace vybraného subjektu. Subjektem je v této práci vybraná fyzická osoba se sídlem v České republice. Hlavním cílem práce je určit a zhodnotit současnou daňovou zátěž a tu prostřednictvím vhodných prostředků optimalizovat. Úvod práce je tvořen teoretickými východisky nezbytnými k pochopení praktické části. První část praktického celku je tvořena výpočtem současné daňové povinnosti vybrané fyzické osoby, která navazuje na druhou část, ve které je následně současná daňová povinnost optimalizována. Práce také obsahuje zaměření na zákonné sociální pojištění a zdravotní pojištění.
The topic of this thesis is tax optimization of a selected subject. The subject in this thesis is a selected person from Czech Republic. The main objective of the thesis is to identify and evaluate the current tax burden and to optimize it, by the appropriate means. The introduction of the thesis consists of the theoretical background necessary to understand the practicalities of tax optimization. The first part of the practical unit consists of the calculation of the current tax liability of the selected tax payer. The second part targets on the current tax liability and how it can be subsequently optimized. This thesis also includes a focus on statutory social insurance and health insurance.
Description
Citation
JASNÁ, S. Daňová optimalizace fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Monika Hodinková, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Doupovcová (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
otázky vedoucího - částečně zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Svirák - V rámci Vaší bakalářské práce jste uvažovala tři různé varianty, ale neuvažovala jste variantu paušální daně. Vysvětlete, co je paušální daň a kdy je možné ji využít. - částečně zodpovězeno. doc. Brychta - Jaký by byl dopad pro poplatníka při přechodu z paušálních na skutečné výdaje, event. ze skutečných na paušální výdaje? - zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO