Jiskrově bezpečný zdroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vývojem jiskrově bezpečného zdroje určeného pro napájení zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu. V souvislosti s tím jsou v práci vysvětleny pojmy související s jiskrovou bezpečností. Je zde popsána definice jiskrově bezpečných zařízení, požadavky na jejich parametry a popis s tím souvisejících norem. Práce se dále zabývá návrhem vnitřních obvodů zdroje, jejichž principy jsou vysvětleny na blokovém schématu. Pro realizaci jednotlivých prvků blokového schématu jsou zde navrženy vhodné součástky a vypočítány jejich požadované parametry. Zdroj je následně sestaven a jsou zde ověřeny jeho parametry.
This thesis discusses development of intrinsically safe power supply designed for powering devices installed in areas with potentially explosive atmospheres. In this context, the work explains the concepts of intrinsic safety. Thesis describes the basic definition of intrinsically safe equipment, device parameter requirements and description of related standards matching ATEX directive. Thesis focuses on the design of internal circuits of intrinsically safe power supply whose principles are explained on the block diagram. Concrete parts of the block diagram are discussed and parameters of suitable components are calculated. The power supply is then built and its parameters are measured.
Description
Citation
WURZEL, T. Jiskrově bezpečný zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO