Vytváření zvuků z obrazových dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá různými převody obrazových dat -- dvourozměrný diskrétní signál na zvuk -- jednorozměrný diskrétní signál. Pro převod se používá znalostí hudební teorie, vlastností lidského vnímání zvuku, základních technik zpracování 1D a 2D signálu jako jsou Fourierovy transformace a filtrace spekter pomocí filtrů typu dolní a horní propust.
This thesis deals with different kinds of converting image data (two-dimensional discrete signal) to sound data (one-dimensional discrete signal). Implemented algorithms are using knowledge of music theory, properties of human hearing and basic techniques of 1D and 2D signal processing as Fourier transform and modulating frequency spectrum via high-pass and low-pass filter.
Description
Citation
BRADA, T. Vytváření zvuků z obrazových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen) MgA. Lukáš Nábělek (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Proč bylo použito přehrávání po řádcích a nikoli po sloupcích? Jakým způsobem by bylo v případě kurzorového přehrávání možno zachytit lokální texturu obrazu? Existuje nějaká publikace, která spojuje tóny k barvě?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO