Plnění emisních norem Stage IV u traktorových motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem mé bakalářské práce je objasnění principu funkce systému vstřikování močoviny a jeho instalace na vozidlo. V první části své práce se zabývám problematikou snižování škodlivin ve výfukových plynech a emisními normami, které limitují škodliviny ve výfukových plynech. Ve druhé části je vytvořen přehled značek traktorů na našem trhu a jejich rozdělení podle použitých systémů ke snižování škodlivin ve výfukových plynech u jejich modelových řad.
The aim of this bachelor thesis is to explain the mechanism of injection of carbamide and its installation on a vehicle. The first part of this work deals with the reduction of pollutants in the exhaust gases and with the emissions standards which limit the level of pollutants in the exhaust gases. The second part consists of an overview of tractor brands available at Czech market and their classification based on the type of system they use on their new models to reduce the pollutants in the exhaust gases.
Description
Citation
VÍT, J. Plnění emisních norem Stage IV u traktorových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO