Zvukový modul pro vývojový kit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a zprovozněním zvukového modulu pro vývojový kit Atmel ATSTK1000. Úvodem je seznámení se s vlastnostmi, technickým a programovým vybavením vývojového kitu sloužícího k vývoji embedded zařízení založených na AT32AP7000. Mikrořadič AP7000 je jednočipový systém s mikroprocesorovým jádrem AVR32, obsahující další podpůrné obvody, řadiče a rozhraní kterými samotné jádro nedisponuje. Ve vývojovém kitu ovšem není žádný analogově-číslicový převodník pro zpracování zvukového signálu. To vedlo k realizaci přídavného modulu plnícího tuto úlohu. Část práce popisuje standard Intel AC‘97 včetně rozhraní AC-link, které je využito k plně duplexnímu přenosu dat mezi realizovaným zvukovým modulem a vývojovým kitem STK1000. Zvukový modul je řešen v podobě zásuvné karty. Poslední kapitolou je průběh instalace operačního systému Linux jako spustitelného obrazu paměťové karty Flash SD/MMC a testování zvukového modulu pod architekturou ALSA.
This thesis is dealing with design and putting into operation of sound module for evaluation kit Atmel ATSTK1000. At the beginning, there is an introduction with properties, hardware and software equipment of the evaluation kit which is used for development of embedded devices based on AT32AP7000. The microcontroller AP7000 is a complete system on chip with an AVR32 microprocessor core, containing additional supporting circuits, controllers and interfaces which the core itself does not have included. However, there is no digital to analog converter for audio signal processing. This has led to design an additional module performing this task. A part of thesis describes Intel AC‘97 standard including AC-link interface, which is used for full-duplex data transmission between realized sound module and the evaluation kit STK1000. The sound module is designed as a plug-in card. The last chapter presents the Linux operating system installation process as an SD/MMC Flash memory card boot image creation and test of the sound module under ALSA architecture.
Description
Citation
PRIŠKIN, J. Zvukový modul pro vývojový kit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Prokeš, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Soumar (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Jan Malý (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Dodržoval jste při návrhu modulu správné zásady konstrukce elektronických zařízení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO