Elektronický docházkový systém

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom bakalárskej práce „Elektronický dochádzkový systém“ je vyrobiť plnohodnotný interaktívny a moderný dochádzkový systém s web stránkou, serverom a databázou. Zamestnanci budú vytvárať záznamy o dochádzke priložením RFID čipu k hardvérovej časti dochádzkového systému. Záznamy z databázy bude možné prehliadať, upravovať a exportovať do CSV súboru.
The goal of the bachelor thesis “Electronic Attendance System” is create a full-featured interactive and modern attendance system with web page, server and database. Employees will be able to create attendance records by attaching the RFID chip to hardware part of an attendance system. Database records will be possible to browse, edit end export to a CSV file.
Description
Citation
VALENT, A. Elektronický docházkový systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Imrich Gablech, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student představil komisi svou bakalářskou práci. Na konci své práce student zodpověděl otázky položené oponentem práce. Komise se dotázala studenta na otázky týkající se jeho práce, na které student se snažil odpovídat. Následovala diskuze s členy komise o práci studenta. Kde se členové komise ptaly na otázky. Dále měli členové komise výhrady hlavně k formální stránce bakalářské práce, kdy komisi chybí hlubší popis pro bakalářskou práci. Dále student nedokázal předložit naměřená data, která dle studenta byli naměřeny, ale v práci ani nikde jinde nebyli uvedeny, případně jakékoliv testy. V celkovém hodnocení komisi chybí hlavně správné formální zpracování práce na úrovni bakalářského studia. Dále student uvádí, že zdrojové kódy nejsou uvedeny ani v práci v digitální formě, ale jenom pouze někde online uložené na externím uložisku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO