Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Slevomat.cz, s.r.o. v letech 2013–2017. V teoretické části jsou definovány jednotlivé pojmy a ukazatele finanční analýzy. V analytické části jsou uvedeny informace o analyzované společnosti a je realizována finanční analýza dle uvedených teoretických východisek. Na základě zjištěných výsledků jsou na konci práce uvedeny možné návrhy na zlepšení finanční situace podniku.
This Bachelor’s thesis focuses on evaluation of the financial situation of the company Slevomat.cz, s. r.o. in years 2013–2017. Individual concepts and indicators of financial analysis are defined in the theoretical part. The analytical part contains information about the analyzed company and a financial analysis of the company based on the defined theoretical basis. Based on the results, at the end of the thesis are made proposals to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
KŘIVKA, D. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
otázka vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno další otázky: doc. Kožená - Diskutoval jste výsledky práce se společností? - zodpovězeno dr. Bumberová - Zdůvodnění určení oborových hodnot v tabulce 13? Proč jste zpracoval SLEPT? - zodpovězeno s výhradami dr. Mihalisko - Vývoj obratu zásob, můžete vysvětlit? Je výpočet správně? - zodpovězeno s výhradami
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO