Rodinný dům v Kuřimi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Projekt řeší novostavbu rodinného domu v obci Kuřim. Objekt je řešen jako samostatně stojící dům s garáží pro jeden osobní automobil. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený. Stavba je osazena rovnoběžně s přilehlou komunikací. Půdorys domu je pravidelný. Vzhledově dům nenarušuje vizuální stránku ulice a sousední samostatně stojící rodinné domy. Hlavní vstup do domu a vjezd do garáže jsou orientované ke komunikaci (severozápadním směrem). Nosné stěny jsou navrženy z vápenopískových cihel (s vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS). Stropy jsou navrženy z keramobetonových panelů. Dům je zastřešený pultovou střechou, nad garáží a závětřím je plochá střecha.
The project deals with building a family house in Kuřim. The building is designed as a detached house with garage for one car. The object has two floors, no basement. The building is situated parallel with the adjacent roads. Floor plan of the building is regular. Visual appearance of house does not affect the street and adjacent detached houses. The main entrance to the house and driveway are oriented to the road (northwest). The bearing walls are designed from the sand-lime bricks (with ETICS insulation). Ceilings are designed from the ceramic-concrete panels. The house has a shed roof, above the garage and main entrance is a flat roof.
Description
Citation
VIŽÁLEK, T. Rodinný dům v Kuřimi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO