Daňová optimalizace pořízení automobilů podnikatelem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje způsob optimalizace daňového základu pro právnické subjekty zaměřené na způsob nákupu a formě odpisování nových vozů. V práci je zachycen postup pro zjištění základu daně, popsány výpočty jednotlivých odpisů a výhody leasingu.
This bachelor thesis describes a method of optimising the tax base for corporate subjects focused on the way of purchase and form of depreciation of new automobiles. The thesis describes the procedure for determining the tax base, calculations of individual depreciation and leasing benefits.
Description
Citation
BIČÁNOVÁ, H. Daňová optimalizace pořízení automobilů podnikatelem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) Ing. Vítězslav Irein (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Otázka vedoucího: zodpovězeno Otázka oponenta: zodpovězeno Otázka Ing. Irein: Můžete blíže uvést některá specifika uvěrových smluv, která společnost využívá? - zodpovězeno Otázka doc. Radvan: Jakým způsobem ovlivňuje silniční daň Vaše rozhodovaní při výběru nového automobilu a formy financování? - zodpovězeno částečně Otázka Ing. Svirák: Můžete blíže rozvést možnost přerušení daňových odpisů a jejich dopad na hospodaření společnosti? - zodpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO