Nízkoprofilová textilní anténa s umělým magnetickým vodičem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Planární nositelná anténa sestává z širokopásmového planárního monopólu, koplanárního vlnovodu a umělého magnetického vodiče. Cílem této práce bylo, pomocí simulací a porovnání se vzorovou publikací, ověření správnosti jejich dílčích komponentů. V práci jsou uvedeny rozbory jednotlivých komponentů, jejich dílčí simulace a následné porovnání se vzorovou publikací. Uplatnění planární nositelné antény se nalézá ve zdravotnictví, sportu, u bezpečnostních a záchranářských složek, ve vojenské sféře a všude, kde je zapotřebí monitorování polohy a zdravotního stavu osob.
Planar wereable antenna consists of planar wide-band monopole, coplanar waveguide, and artificial magnetic conductor. The goal of this thesis is to verify the legitimacy of their subcomponents by using simulations and comparsions with a paragidmatic publication. The proposed thesis presents analysis of particular components, their partial simulations and comparison with paradigmatic publication. The planar wearable antenna can be used in disciplines such as healtcare, sports, security and rescue services, the military and wherever the position and health of subjects is required to track / monitor.
Description
Citation
ZBOŘIL, V. Nízkoprofilová textilní anténa s umělým magnetickým vodičem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (člen) Ing. Peter Barcík, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise: doc. Háze: Jak jste měřil ohyb antény? Student popisuje postup výroby přípravku. doc. Háze: Kolik mohla být chyba ve výsledcích díky ruční výrobě antény. Student popisuje způsob výroby antény a odhaduje chybu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO