Nabíječka pro olověný akumulátor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá oživením, úpravou a výrobou nabíječky olověných baterií. Je zde popsán princip nabíjení baterií a jednotlivé topologie spínaných zdrojů. Schéma zapojení, z kterého je vycházeno, bylo převzato z diplomové práce Ing. Josefa Kadlece. Upraveno je schéma silového i řídícího obvodu. Nabíječka je realizovaná zdrojem s jednočinným propustným měničem a vysokofrekvenčním transformátorem. Nabíječka využívá metodu konstantního napětí s omezením proudu.
This bachelor‘s thesis deals with the modification, construction and testing of lead-acid battery chargers. It is described the principle of charging the batteries and individual topology of the switching power supplies. The original schematic diagram is taken from the thesis of Josef Kadlec. Diagrams of a power and control circuit have been modified. The topology of the charger is two switch forward converter with pulse transformer. The charging method is constant voltage with current limiting.
Description
Citation
KOPULETÝ, O. Nabíječka pro olověný akumulátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci s názvem „Nabíječka pro olověný akumulátor“. Prezentace práce byla přehledná a student neměl problémy s vystupováním. Na otázky oponenta student odpověděl stručně. Diskuze nasvědčovala, že student má obstojné znalosti dané problematiky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO