Řízení algoritmů číslicového zpracování signálů v reálném čase pomocí HTML prohlížeče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Technologie VST je jedna z nejpoužívanějších pro zpracování zvuku v reálném čase. Jednotlivé VST efekty jsou vkládány do hostitelských aplikací formou zásuvných modulů. Tato práce se zabývá návrhem vzdáleného řízení hostitelské aplikace pro VST plug-iny pomocí Java appletu zobrazeného ve webovém prohlížeči. Grafické uživatelské rozhraní je sestaveno z vytvořených ovládacích prvků. Počet ovládaných parametrů plug-inu je appletu serverem předán v konfiguračním souboru XML. K dispozici jsou tři typy ovladače: posuvník, otočný kontrolér a tlačítko. Při změně hodnoty některého z parametrů applet odešle serveru zprávu s~informací o aktuální hodnotě všech parametrů. Server na tuto změnu reaguje nastavením parametrů načteného VST modulu. Navržené řešení bylo kompletně realizováno a prakticky ověřeno.
VST (Virtual Studio Technology) is one of the most used for real-time audio processing. VST effects are inserted to host applications in the form of plug-ins. This thesis discusses a design of a VST host remote control using a Java applet displayed in a web browser. A graphical user interface of the applet consists of graphical controllers created in this thesis. The number of controlled parameters is passed on to the applet by server using an XML configuration file. Three types of controllers are available: a slider, a knob and a button. If a parameter value change occurs, the applet sends a message with the parameter values to the server. Subsequently, the server reacts to this change by setting the parameters of the loaded VST module. The proposed design was completely realized and practically tested.
Description
Citation
SLOVÁČEK, M. Řízení algoritmů číslicového zpracování signálů v reálném čase pomocí HTML prohlížeče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Káňa (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Jmenujte situace, kdy by bylo možné využít oboustranný přenos.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO