Měření modulární hlubokotónové jednotky v blízkém poli

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahom práce je opis problematiky vplyvu typu ozvučnice a jednotlivých spôsobov meraní modulárnej hlbokotónovej jednotky na modulovú frekvenčnú charakteristiku pri nízkych frekvenciách. Práca popisuje konfiguráciu meraní a postup v analyzačnom programe APx500, ako aj export a vyhodnotenie nameraných hodnôt. V práci sú ďalej zahrnuté výsledky meraní a pozorovanie javov ovplyvňujúcich meranie modulovej frekvenčnej charakteristiky reprosústavy v blízkom poli, ako aj docielenie celkovej výslednej frekvenčnej charakteristiky reprosústavy.
The bachleor thesis describes influence of the type of loudspeaker baffle and methods of measuring the subwoofer unit on the frequency response at low frequencies. The work describes the configuration of measurements and the procedure in the analysis software APx500, as well as the export and evaluation of measured values. Moreover, the thesis also includes the results of measurements, its brief analysis and observation of phenomena affecting the measurement of the modular frequency response of the loudspeaker unit in the near field, as well as achieving the overall resulting frequency response of the loudspeaker unit.
Description
Citation
BORODÁČ, S. Měření modulární hlubokotónové jednotky v blízkém poli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Mach, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Zvončák, Ph.D. (člen) RNDr. Lubor Přikryl (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Jaký je teoretický průběh SPL charakteristiky ideálního reproduktoru umístěného v nekonečné ozvučnici ve vzdáleném poli? Může poloha reproduktoru s akustickou osou směrem vzhůru, kterou jste používal při měření, ovlivnit SPL charakteristiku reproduktoru anebo jeho nelineární zkreslení? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO