Malý bytový dům

Abstract
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro bytový dům v obci Prušánky. Dokumentace obsahuje řešení dispozici bytových jednotek, nebytových společných prostor, návrh konstrukčního řešení stěn, stropů a schodiště. Dále konstrukce základů, ploché střechy a zateplení objektu.
The bachelor thesis deals with the project documentation for apartment house in the village Prušánky. The documentation contains solution of residential units, common non-residential premises, the design of structural wall system, celling structural and staircase. Also foundation structures, flat roof and a contact thermal insulation system.
Description
Citation
NETOPILÍKOVÁ, M. Malý bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - předseda, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Veronika Vacenovská - tajemník, Ing. Ondřej Nespěšný - tajemník, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen, Ing. Eva Fajkusová - člen, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Studentka představila svou bakalářskou práci pomocí powerpointové prezentace. Představila umístění stavby na pozemku, dispoziční řešení, materiálové a konstrukční řešení. Dále studentka v rámci své prezentace odpovídala na dotazy oponenta: - Uvádíte, že dešťové vody jsou svedené přímo do kanalizace. Jsou nějaké efektivní přístupy, jak naložit s dešťovou vodou? - Jak bude řešena digestoř? - Jak bude řešeno stínění okenních otvorů? - Dostačuje 100 mm navržené tepelné izolace obvodové nosné stěny? Popište výpočet. Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO