Získávání dat z HTML stránek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce popisuje možnosti tvorby aplikací pro získávání a pozdější sledování textových dat z HTML stránek. Zabývá se lexikální a syntaktickou analýzou jazyka HTML. Charakterizuje možnosti filtrace a uchovávání dat. Dále se práce zaměřuje na nástroje pro tvorbu dynamických WWW stránek, způsoby extrakce dat a periodické spouštění aplikací. V neposlední řadě popisuje vyspělé možnosti rozesílání elektronické pošty a SMS zpráv z prostředí webové aplikace. Závěrečná část je věnována popisu dvou aplikací demonstrujících uváděné principy. 
This work describes scope of creating application for extraction and following data from HTML sites. This work engages in lexical analyze and parsing HTML. This work describes filtration of data from HTML sites. This work describes saving of data in database and XML documents, creating  of dynamic HTMP pages, timer cron, GNU utility wget, sending of SMS, sending email and extraction of date from internet. Final chapters describe two web applications. These applications follow data from HTML sites and inform users about changes.
Description
Citation
KOMENDA, T. Získávání dat z HTML stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO