Kultivace vrstvy buněk v mikrofluidním systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Teoretická část této práce se zabývá popisem principů kultivace buněk in vitro a moderních in vitro modelů pro kultivaci endoteliální buněčné vrstvy. V práci jsou dále popsány principy konfokální a fluorescenční mikroskopie. Praktická část je věnována práci s buněčnými kulturami a realizaci experimentu, který spočívá v kultivaci buněčné vrstvy v mikrofluidním systému. Buněčná vrstva byla během experimentu snímána konfokálním laserovým skenovacím mikroskopem Leica TCS SP8 X. Pro zpracování a analýzu pořízených snímku byl navržen algoritmus v programovacím prostředí MATLAB.
The theoretical part of this thesis describes the principles of cell culture in vitro and modern in vitro models for endothelial cell layer cultivation. It also describes the principles of confocal and fluorescence microscopy. The practical part is dedicated to working with cell cultures and realization of experiment with cell cultivation in microfluidic system. Cell layer was photographed using laser confocal scanning microscope Leica TCS SP8 X during the entire experiment. For processing and analysis of the obtained images, an algorithm in the software MATLAB was proposed.
Description
Citation
KACHAN, K. Kultivace vrstvy buněk v mikrofluidním systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Dr. Raudenská se zeptala jakou rychlostí proudilo medium v systémua kolik buněk se tak odmylo. Prof. Provazník se zeptal v jaké části kapiláry rystly buňky. Dr. Smital se zeptal jakým způsobem byl odstaněn šum ve snímku. Dr. Vondra se zeptal, co bylo výstupem algoritmu pro vyhodnocení směrovosti buněk. Prof. Nováková se zaptala na důvod snižování intenzity emitovaného záření. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO