Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce se zabývá hodnocením firmy, při němž je především využito statistických metod. Budou zde zpracovány ukazatele finanční výkonnosti podniku, jako jsou celkové náklady a výnosy, likvidita, rentabilita a Altmanův index. Výsledné údaje se následně zobrazí v časové řadě, která pomůže objasnit dlouhodobý trend. Z těchto údajů se stanoví prognóza podniku do budoucna. Výsledek práce tvoří návrhy doporučené společnosti ke zlepšení její činnosti a postavení na trhu.
This work deals with the evaluation of the company by using statistical methods. There will be processed the financial indicators of business performance, such as total cost, total revenues, liquidity, profitability and Altman index of the company. The results will be displayed in time series, which will help with clarifying the long-term trend. Of these data will be set the prognosis for the future. The thesis concludes with suggestions to improve activity of the company and her position in the market.
Description
Citation
SMÉKALOVÁ, R. Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Oto Lipovský (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) JUDr. Naděžda Vrbková (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO