Hodnocení čtivosti textu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá záznamem EOG signálu při čtení textu. V teoretické části je obsažena fyziologie a anatomický popis oční soustavy, druhy očních pohybů a jejich uplatnění při procesu čtení. Dále jsou zde uvedeny principy copywritingu a typografické parametry textu, které ovlivňují jeho čtivost. V kapitole EOG je vysvětlen princip elektrookulografie a je uveden popis parametrů EOG, které je možno ze získaného signálu detekovat. Zvolený algoritmus je popsán v další kapitole. Některé detekované parametry jsou přepočteny a vyjádřeny jediným parametrem, který vyjadřuje čitelnost textu. Výsledky jsou statisticky zpracovány a jsou uvedena doporučení pro tvorbu optimálně čitelného textu.
This semestral work deals with the EOG signal recording in reading condition. The theoretical part contains description of physiology and anatomy of ocular system, types of ocular movements and its use during a reading process. Principles of copywriting and typographic text parameters, which influence text readability, are introduced in this work as well. Principle of electrooculography and description of detectable elements in obtained signal are explained in chapter EOG. The chosen algorithm is described in the next chapter. Some detected parametres are converted into a single parameter which expresses the text readability. The results are statistically processed and there are made recommendations for the creation of optimally readable text.
Description
Citation
TICHÁ, P. Hodnocení čtivosti textu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO