Podnikatelský záměr – cateringové služby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro založení nového podniku v oblasti gastronomických služeb na bázi cateringu. Teoretická část se zabývá strukturou podnikatelského plánu, potřebnými analýzami, zdroji financování a možnostmi právní formy podniku. Praktická část je založena na poznatcích z odborné literatury a zkušenostech z oboru. Závěr je tvořen uceleným výběrem jedné nejvhodnější varianty, která je sestavena na základě širokých možností v jednotlivých kapitolách.
The objective of the Bachelor’s Thesis is to create a business plan in order to establish a new company operating in gastronomy services – catering. The theoretical part focuses on the structure of the business plan, necessary analyses, sources of financing, and legal forms of business. The practical part comprises of knowledge gained from specialised literature and experience in this field. The conclusion involves a comprehensive choice of one most suitable option which is completed from a wide range of possibilities in separate chapters.
Description
Citation
STRŽINEK, D. Podnikatelský záměr – cateringové služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
otázka oponenta práce - odpovězeno Ing. Zemánková: Ve SLEPT analýze uvádíte průměrnou mzdu v Jihomoravském kraji. Jak tento faktor ovlivní Váš podnik? - odpovězeno Ing. Zemánková: Jak jste stanovil daň při výpočtu optimistické varianty podnikatelského plánu? - odpovězeno doc. Chalupský: připomínka - Příležitosti jsou ve SWOT analýze externality a ne Vaše příležitosti. doc. Chalupský: Jak byste popsal Vaše příležitosti tak, aby odpovídali definici dle SWOT analýzy? - odpovězeno Ing. Groligová: připomínka - Porter má ve svých publikacích postup, který by měl být dodržen při zpracování podnikatelského záměru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO