Design and Build: What Does Realisation of a Student Design Bring into Architectural Education?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-11-14
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Design-build projekty představují způsob výuky architektonického navrhování, při kterém studenti své návrhy dovádí až k realizaci. Příklady tohoto přístupu najdeme na mnoha školách architektury. Rozsah, forma a cíle projektů se ale často liší. Příspěvek se zabývá hlavními tématy výuky design-build projektů v průběhu posledního století, zaměřuje se na přínosy a omezení tohoto přístupu, naznačuje případný přesah do výzkumné činnosti nebo možnosti užší spolupráce školy architektury s komunitou či skutečným klientem a zasazuje jej do sjednocujícího širšího teoretického rámce.
Design-build projects represent a teaching method of architectural design, during which students are enabled to develop their design up to construction phase. Examples of this method are found at many schools of architecture. However, the project scope, form, and aims often vary. This paper discusses main themes of design-build project pedagogy during the last century, focuses on benefits and limits of this method, indicate possible overlap toward research or opportunity of closer cooperation between a school of architecture and a community or a real client, and embeds it in a unifying wider theoretical framework.
Description
Citation
PhD Research Sympozium 2018, s. 103–110. ISBN 978-80-214-5664-8.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO