Podnikatelský záměr - založení ubytovacího zařízení pro studenty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na zostavenie podnikateľského zámeru pre založenie spoločnosti, poskytujúca ubytovacie služby primárne pre študentov. Na začiatku je rozobraná teoretická časť, ktorá bližšie určuje metódy použité pri analýzach a poskytuje poznatky pre vytvorenie podnikateľského plánu. Ďalej pokračuje analýzami súčasného stavu a na konci sú použité poznatky z predošlých častí pre vytvorenie návrhu podnikateľského plánu spoločnosti.
This bachelor thesis deals with creating a business plan for establishing a company, which will provide accommodation mainly for students. There is theoretical section in the beginning, which defines methods used in analysis and provides knowledge for making up a business plan. Next part is focused on concrete analysis of present and at the end, the knowledge from previous parts is used to create a business plan of a company.
Description
Citation
FRANÍK, P. Podnikatelský záměr - založení ubytovacího zařízení pro studenty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
1. Otázky oponenta - zodpovězeno 2. Doc.Fedorová - částka rezervy, výpočet návratnosti - zodpovězeno 2. Bočková, PhD. - v rámci analýzy konkurenčního prostředí jste uvedl,že je málo studentských ubytovacích zařízení. Můžete uvést, kolik jich bylo skutečně? Kalkulace příjmů z pronájmu máte na 12 měsíců, studenti budou platit nájem i za prázdinové měsíce? - zodpovězeno 3. doc. Mikulec - Jak je daleko situace ohledně nákupu nemovitosti, současná situace, rekonstrukce objektu - máte přehled o potřebných opravách? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO